К–ОБИОЛ 6 УЛВ

Търговско наименование К–ОБИОЛ 6 УЛВ
Тип инсектицид
Активни вещества Делтаметрин 6 г/л
Производител Bayer
Категория на употреба втора професионална

С несистемно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на К–ОБИОЛ 6 УЛВ за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
42 - 84 мл/тон

Складирани зърнено-житни култури, вкл. малц от пивоварен ечемик и пшеница, ориз, царевица, зърнено-бобови култури
Срещу Складови неприятели: житна гъгрица (Sitophilus granarius), оризова гъгрица (Sitophilus oryzae), ръждивочер-вен брашнен бръмбар (Tribolium castaneum), суринамски брашнояд (Oryzaephilus surinamensis), зърнов бръмбар (Rhyzopertha dominica), фасулев зърнояд (Acanthoscelides obtectus) .

Внася се във фаза след прибиране на реколтата.
Брой мин/макс приложения - 1
С несистемно действие

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.