ДЕРБИ СУПЕР

търговско наименование ДЕРБИ СУПЕР
тип хербицид
Активни вещества флорасулам 150.2 г/кг
аминопиралид 300.5 г/кг
производител Дау Агросайансис
Категория на употреба непрофесионална

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Възможно е този препарат вече да не е част от списъците с разрешени за употреба препарати за растителна защита на БАБХ.

Стари регистрации на ДЕРБИ СУПЕР за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Пшеница Широколистни плевели 2.5 - 3.3 мл/дка

Включва устойчиви на хормоноподобните хербициди плевели.

Внася се във фаза братене на културата
Високата доза се прилага при преобладаващо заплевеляване с паламида.

При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.