АГИКСА

Търговско наименование АГИКСА
Тип хербицид
Активни вещества флорпирауксифен - бензил 12 г/л
цихалофоп - бутил 160 г/л
Производител Кортева Агрисайънс
Категория на употреба втора професионална

Със системно действие

Поради честата актуализация на списъците с разрешени препарати на БАБХ е възможно съдържанието на тази страница да е неактуално.
За най-актуална информация вижте уебсайта на БАБХ.

Регистрации на АГИКСА за България:

Култура Вреда Доза Допълнителна информация Каран. срок
Ориз 200 - 250 мл/дка

Срещу Кокоше просо, Диво просо, Кръвно просо, Разнороден циперус, Жиловлековидна лаваница, видове бутрак.

Внася се във фаза ВВСН 12-45 (два листа разтворени – късна фаза на вретенене) (15 април - 31 юли).

  • Брой мин/макс приложения – 1.
  • Вода л/дка мин/макс – 15-40.

Продуктът може да се използва преди или след друг продукт, съдържащ флорпирауксифен-бензил, с интервал от минимум 10 дни между приложенията. Зърното и сламата от третираните площи да не се използват за фураж!

60 дни
При неактуални или грешни данни може да използвате формата за контакт за да докладвате за неточността.