Кориандър

регистрирани препарати за растителна защита при Кориандър

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 45 СК
едногодишни широколистни плевелиКАЛИН ФЛО
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРОН 45 СК
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 50 СК
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ

регистрации срещу неприятели

регистрации срещу болести