Кориандър

регистрирани препарати за растителна защита при Кориандър

регистрации срещу плевели

едногодишни житни плевелиСТОМП НОВ 330 ЕК
едногодишни житни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни житни плевелиБИСМАРК КС
едногодишни житни плевелиПРОЛ АКВА
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРОН 45 СК
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 50 СК
едногодишни широколистни плевелиСТОМП АКВА
едногодишни широколистни плевелиЛИНУРЕКС 45 СК
едногодишни широколистни плевелиКАЛИН ФЛО
едногодишни широколистни плевелиПРОЛ АКВА
житни и широколистни плевелиРЕГЛОН ФОРТЕ

регистрации срещу неприятели

регистрации срещу болести