Зета - циперметрин

Препарати съдържащи само Зета - циперметрин

Препарати съдържащи Зета - циперметрин и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Зета - циперметрин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грах Листни въшки ФЮРИ 10 ЕВ
Декоративни растения Листни въшки ФЮРИ 10 ЕВ
Нощенки ФЮРИ 10 ЕВ
Оранжерийна белокрилка ФЮРИ 10 ЕВ
Ечемик Обикновена житна пиявица ФЮРИ 10 ЕК
Захарно цвекло Гамозначна нощенка ФЮРИ 10 ЕВ
Зимна нощенка ФЮРИ 10 ЕВ
Листни въшки ФЮРИ 10 ЕВ
Зелен фасул Листни въшки ФЮРИ 10 ЕВ
Картофи Колорадски бръмбар ФЮРИ 10 ЕК ФЮРИ 10 ЕВ
Листни въшки ФЮРИ 10 ЕВ
Краставици Памукова листна въшка ФЮРИ 10 ЕК
Памук Листни въшки ФЮРИ 10 ЕВ
Розов памуков червей ФЮРИ 10 ЕВ
Царевична нощенка ФЮРИ 10 ЕВ
Пипер Листни въшки ФЮРИ 10 ЕВ
Оранжерийна белокрилка ФЮРИ 10 ЕВ
Памукова нощенка ФЮРИ 10 ЕВ
Пшеница Обикновена житна пиявица ФЮРИ 10 ЕК