зета - циперметрин

препарати съдържащи само зета - циперметрин

препарати съдържащи зета - циперметрин и други активни вещества

    няма регистрирани такива