Циромазин

Препарати съдържащи само Циромазин

Препарати съдържащи Циромазин и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Циромазин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Декоративни растения Листоминиращи мухи ТРИГАРД 75 ВП
Диня Листоминиращи мухи ТРИГАРД 75 ВП
Домати Листоминиращи мухи ТРИГАРД 75 ВП
Краставици Листоминиращи мухи ТРИГАРД 75 ВП
Патладжан Листоминиращи мухи ТРИГАРД 75 ВП
Пипер Листоминиращи мухи ТРИГАРД 75 ВП
Пъпеш Листоминиращи мухи ТРИГАРД 75 ВП
Тиква Листоминиращи мухи ТРИГАРД 75 ВП
Тиквичка Листоминиращи мухи ТРИГАРД 75 ВП