ципросулфамид (антидот)

препарати съдържащи само ципросулфамид (антидот)

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи ципросулфамид (антидот) и други активни вещества