Ципродинил

Препарати съдържащи само Ципродинил

Препарати съдържащи Ципродинил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Ципродинил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Дюля Струпясване ДЖАВИСЕ 50 ВГ
Кайсия Късно кафяво гниене ХОРУС 50 ВГ ДЖАВИСЕ 50 ВГ
Круша Струпясване ДЖАВИСЕ 50 ВГ
Лоза Сиво гниене ДЖАВИСЕ 50 ВГ
Праскова Късно кафяво гниене ХОРУС 50 ВГ ДЖАВИСЕ 50 ВГ
Слива Късно кафяво гниене ХОРУС 50 ВГ
Череша Късно кафяво гниене ХОРУС 50 ВГ
Ябълка Струпясване ХОРУС 50 ВГ ДЖАВИСЕ 50 ВГ