Цифлуфенамид

Препарати съдържащи само Цифлуфенамид

Препарати съдържащи Цифлуфенамид и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Цифлуфенамид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Пшеница Брашнеста мана КОМУГИН 5 ЕВ