Циазофамид

Препарати съдържащи Циазофамид и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Циазофамид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Декоративни растения Мана РАНМАН TОП СУГОИ
Домати Картофена мана ДАРАМУН БРИОНФЛО 100 СК МАНАМИД 100 СК
Картофи Картофена мана РАНМАН TОП СУГОИ
Мана РАНМАН ТУИН ПАК РАНМАН TОП СУГОИ ДАРАМУН БРИОНФЛО 100 СК МАНАМИД 100 СК
Краставици Кубинска мана РАНМАН TОП СУГОИ
Лоза Мана МИЛДИКЪТ ИСАЙО ДАРАМУН БРИОНФЛО 100 СК МАНАМИД 100 СК
Пъпеш Кубинска мана РАНМАН TОП СУГОИ