триосновен меден сулфат

препарати съдържащи само триосновен меден сулфат

препарати съдържащи триосновен меден сулфат и други активни вещества