Триосновен меден сулфат

Препарати съдържащи само Триосновен меден сулфат

Препарати съдържащи Триосновен меден сулфат и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Триосновен меден сулфат и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Мана КУПРОКСАТ ФЛ ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ
Черно бактериално струпясване КУПРОКСАТ ФЛ ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ
Картофи Мана КУПРОКСАТ ФЛ ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ
Круша Струпясване КУПРОКСАТ ФЛ ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ
Лоза Мана КУПРОКСАТ ФЛ ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ
Тютюн Див огън КУПРОКСАТ ФЛ ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ
Ябълка Струпясване КУПРОКСАТ ФЛ ТРИБЕЙЗ ФЛОАБЪЛ