Терпеноиди

Препарати съдържащи само Терпеноиди

Препарати съдържащи Терпеноиди и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Терпеноиди и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Декоративни растения Калифорнийски трипс РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Обикновен паяжинообразуващ акар РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Оранжерийна белокрилка РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Тютюнева белокрилка РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Домати Калифорнийски трипс РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Обикновен паяжинообразуващ акар РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Оранжерийна белокрилка РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Тютюнева белокрилка РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Краставици Калифорнийски трипс РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Обикновен паяжинообразуващ акар РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Оранжерийна белокрилка РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Тютюнева белокрилка РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Патладжан Калифорнийски трипс РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Обикновен паяжинообразуващ акар РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Оранжерийна белокрилка РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Тютюнева белокрилка РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Пипер Калифорнийски трипс РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Обикновен паяжинообразуващ акар РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Оранжерийна белокрилка РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Тютюнева белокрилка РЕКВИЕМ ПРАЙМ
Ягода Калифорнийски трипс РЕКВИЕМ ПРАЙМ