Тебуфенпирад

Препарати съдържащи само Тебуфенпирад

Препарати съдържащи Тебуфенпирад и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Тебуфенпирад и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Краставици Обикновен паяжинообразуващ акар ШИРУДО
Памукова листна въшка ШИРУДО
Круша Зелена прасковена листна въшка ШИРУДО
Крушова листна бълха ШИРУДО
Листни въшки ШИРУДО
Обикновен паяжинообразуващ акар ШИРУДО
Червен овощен акар ШИРУДО
Лоза Жълт лозов акар ШИРУДО
Пипер Зелена прасковена листна въшка ШИРУДО
Обикновен паяжинообразуващ акар ШИРУДО
Праскова Зелена прасковена листна въшка ШИРУДО
Обикновен паяжинообразуващ акар ШИРУДО
Роза Ръждивочервен оранжериен акар ШИРУДО
Слива Голяма сливова листна въшка ШИРУДО
Зелена прасковена листна въшка ШИРУДО
Малка сливова листна въшка ШИРУДО
Обикновен паяжинообразуващ акар ШИРУДО
Прашеста сливова листна въшка ШИРУДО
Червен овощен акар ШИРУДО
Ябълка Зелена прасковена листна въшка ШИРУДО
Крушова листна бълха ШИРУДО
Листни въшки ШИРУДО
Обикновен паяжинообразуващ акар ШИРУДО
Червен овощен акар ШИРУДО