тебуфенозид

препарати съдържащи само тебуфенозид

препарати съдържащи тебуфенозид и други активни вещества

    няма регистрирани такива