Тебуфенозид

Препарати съдържащи само Тебуфенозид

Препарати съдържащи Тебуфенозид и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Тебуфенозид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Дюля Бяла американска пеперуда МИМИК 240 ЛВ
Кайсия Бяла американска пеперуда МИМИК 240 ЛВ
Източен плодов червей МИМИК СК
Круша Бяла американска пеперуда МИМИК 240 ЛВ
Лоза Бяла американска пеперуда МИМИК 240 ЛВ
Орех Бяла американска пеперуда МИМИК 240 ЛВ
Праскова Източен плодов червей МИМИК СК
Слива Бяла американска пеперуда МИМИК 240 ЛВ
Топола Бяла американска пеперуда МИМИК 240 ЛВ
Царевица Царевичен стъблопробивач МИМИК СК
Череша Бяла американска пеперуда МИМИК 240 ЛВ
Ябълка Бяла американска пеперуда МИМИК 240 ЛВ