Сулкотрион

Препарати съдържащи само Сулкотрион

Препарати съдържащи Сулкотрион и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Сулкотрион и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Царевица Едногодишни житни плевели СУЛКОГАН 300 СК
Едногодишни широколистни плевели СУЛКОГАН 300 СК