сулфоксафлор

препарати съдържащи само сулфоксафлор

препарати съдържащи сулфоксафлор и други активни вещества

    няма регистрирани такива