просулфокараб

препарати съдържащи само просулфокараб

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи просулфокараб и други активни вещества