Просулфокараб

Препарати съдържащи само Просулфокараб

Препарати съдържащи Просулфокараб и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Просулфокараб и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни житни плевели ПАРТЕНОПЕ 800
Едногодишни плевели КРУМ
Картофи Житни и широколистни плевели РОКСИ 800 ЕК
Пшеница Едногодишни житни плевели ПАРТЕНОПЕ 800
Едногодишни плевели КРУМ