Пропинеб

Препарати съдържащи само Пропинеб

Препарати съдържащи Пропинеб и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пропинеб и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Кафяви листни петна АНТРАКОЛ 70 ВГ
Картофи Мана АНТРАКОЛ 70 ВГ
Лоза Екскориоза АНТРАКОЛ 70 ВГ
Мана АНТРАКОЛ 70 ВГ
Тютюн Мана АНТРАКОЛ 70 ВГ
Хмел Мана АНТРАКОЛ 70 ВГ
Ябълка Струпясване АНТРАКОЛ 70 ВГ