Пропаквизафоп

Препарати съдържащи само Пропаквизафоп

Препарати съдържащи Пропаквизафоп и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пропаквизафоп и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Бакла Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Броколи Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Грах Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Домати Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Захарно цвекло Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Картофи Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Копър Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Лен Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Леща Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Лоза Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Лук Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Магданоз Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Морков Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Нахут Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Памук Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Патладжан Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Рапица Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Самосевки от житни култури АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Слънчоглед Житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Соя Житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Спанак Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Тютюн Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Фасул Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Чесън Едногодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК
Житни плевели ЗЕТРОЛА 100 ЕК
Многогодишни житни плевели АЖИЛ 100 ЕК ШОГУН 100 ЕК