пирипроксифен

препарати съдържащи само пирипроксифен

препарати съдържащи пирипроксифен и други активни вещества

    няма регистрирани такива