пириофенон

препарати съдържащи само пириофенон

препарати съдържащи пириофенон и други активни вещества

    няма регистрирани такива