Пириофенон

Препарати съдържащи само Пириофенон

Препарати съдържащи Пириофенон и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пириофенон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Брашнеста мана ПРОПЪРТИ 180 СК
Лоза Оидиум (брашнеста мана) КУСАБИ ПОУДРИО
Овес Брашнеста мана ПРОПЪРТИ 180 СК
Пшеница Брашнеста мана ПРОПЪРТИ 180 СК
Ръж Брашнеста мана ПРОПЪРТИ 180 СК
Тритикале Брашнеста мана ПРОПЪРТИ 180 СК