Пириофенон

Препарати съдържащи само Пириофенон

Препарати съдържащи Пириофенон и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пириофенон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Лоза Оидиум (брашнеста мана) КУСАБИ ПОУДРИО