Пириметанил

Препарати съдържащи само Пириметанил

Препарати съдържащи Пириметанил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пириметанил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Лоза Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Маруля Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Склеротинийно гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Патладжан Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Пипер Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Ягода Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ