пириметанил

препарати съдържащи само пириметанил

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи пириметанил и други активни вещества