Пириметанил

Препарати съдържащи само Пириметанил

Препарати съдържащи Пириметанил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пириметанил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ
Кайсия Кафяво гниене ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Круша Струпясване ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Лоза Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ
Лук Сиво гниене ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Склеротинийно гниене ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Маруля Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ
Склеротинийно гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Склеротиния ЛАИТАНЕ
Патладжан Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ
Пипер Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ
Праскова Кафяво гниене ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Ябълка Струпясване ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Ягода Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ