Пириметанил

Препарати съдържащи само Пириметанил

Препарати съдържащи Пириметанил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Пириметанил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ
Лоза Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ
Маруля Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ
Склеротинийно гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ
Склеротиния ЛАИТАНЕ
Патладжан Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ
Пипер Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ
Ягода Сиво гниене АВАЛОН ЕРУНЕ 40 СК ПРЕТИЛ ЛАИТАНЕ