петоксамид

препарати съдържащи само петоксамид

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи петоксамид и други активни вещества