пентиопирад

препарати съдържащи само пентиопирад

препарати съдържащи пентиопирад и други активни вещества