Оксамил

Препарати съдържащи само Оксамил

Препарати съдържащи Оксамил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Оксамил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Нематоди ВИДЕЙТ 10 Л
Картофи Телени червеи ВИДЕЙТ 10 Г
Краставици Нематоди ВИДЕЙТ 10 Л
Патладжан Нематоди ВИДЕЙТ 10 Л
Пипер Нематоди ВИДЕЙТ 10 Л