Нонанова (пеларгонова) киселина

Препарати съдържащи само Нонанова (пеларгонова) киселина

Препарати съдържащи Нонанова (пеларгонова) киселина и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Нонанова (пеларгонова) киселина и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Декоративни растения Едногодишни плевели КАТЮН ГОЛД
Лоза Житни и широколистни плевели БЕЛУКА