Милбемектин

Препарати съдържащи само Милбемектин

Препарати съдържащи Милбемектин и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Милбемектин и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Декоративни растения Обикновен паяжинообразуващ акар МИЛБЕКНОК
Мандарина Обикновен паяжинообразуващ акар МИЛБЕКНОК
Портокал Обикновен паяжинообразуващ акар МИЛБЕКНОК
Ябълка Червен овощен акар МИЛБЕКНОК
Ягода Обикновен паяжинообразуващ акар МИЛБЕКНОК
Червен овощен акар МИЛБЕКНОК