милбемектин

препарати съдържащи само милбемектин

препарати съдържащи милбемектин и други активни вещества

    няма регистрирани такива