Миклобутанил

Препарати съдържащи само Миклобутанил

Препарати съдържащи Миклобутанил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Миклобутанил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Диня Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МИКЛОФИЛ РИТУАЛ
Домати Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МИКЛОФИЛ РИТУАЛ
Кайсия Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МИКЛОФИЛ РИТУАЛ
Късно кафяво гниене СИСТАН 20 ЕВ
Ранно кафяво гниене СИСТАН 20 ЕВ
Краставици Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МИКЛОФИЛ РИТУАЛ
Круша Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Лешник Антракноза СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Лоза Брашнеста мана МИКЛОФИЛ РИТУАЛ МЕДИНА 20 ЕВ
Оидиум (брашнеста мана) МИША 20 ЕВ СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Черно гниене МИША 20 ЕВ СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МЕДИНА 20 ЕВ
Орех Антракноза СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Патладжан Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МИКЛОФИЛ РИТУАЛ
Пипер Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МИКЛОФИЛ РИТУАЛ
Праскова Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МИКЛОФИЛ РИТУАЛ
Кафяво гниене СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Късно кафяво гниене СИСТАН 20 ЕВ
Ранно кафяво гниене СИСТАН 20 ЕВ
Пъпеш Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МИКЛОФИЛ РИТУАЛ
Слива Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Кафяво гниене СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Късно кафяво гниене СИСТАН 20 ЕВ
Ранно кафяво гниене СИСТАН 20 ЕВ
Тиква Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МИКЛОФИЛ РИТУАЛ
Тиквичка Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ МИКЛОФИЛ РИТУАЛ
Ябълка Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ
Ягода Брашнеста мана СИСТАН 20 ЕВ СИСТАН ЕКОЗОМ ЕВ