Метрафенон

Препарати съдържащи само Метрафенон

Препарати съдържащи Метрафенон и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метрафенон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Брашнеста мана ВИВАНДО
Ечемик Брашнеста мана ФЛЕКСИТИ
Краставици Брашнеста мана ВИВАНДО
Лоза Брашнеста мана ВИВАНДО
Овес Брашнеста мана ФЛЕКСИТИ
Патладжан Брашнеста мана ВИВАНДО
Пипер Брашнеста мана ВИВАНДО
Пшеница Базично гниене ФЛЕКСИТИ
Брашнеста мана ФЛЕКСИТИ
Спелта Базично гниене ФЛЕКСИТИ
Брашнеста мана ФЛЕКСИТИ
Тритикале Базично гниене ФЛЕКСИТИ
Брашнеста мана ФЛЕКСИТИ