Метоксифенозид

Препарати съдържащи само Метоксифенозид

Препарати съдържащи Метоксифенозид и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метоксифенозид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Дюля Листозавивачки РАНЕР 240 СК
Педомерки РАНЕР 240 СК
Зеле Зелев молец РАНЕР 240 СК
Зелева нощенка РАНЕР 240 СК
Кайсия Листозавивачки РАНЕР 240 СК
Педомерки РАНЕР 240 СК
Круша Листозавивачки РАНЕР 240 СК
Педомерки РАНЕР 240 СК
Лоза Шарен гроздов молец РАНЕР 240 СК
Праскова Листозавивачки РАНЕР 240 СК
Педомерки РАНЕР 240 СК
Слива Източен плодов червей РАНЕР 240 СК
Листозавивачки РАНЕР 240 СК
Педомерки РАНЕР 240 СК
Сливов плодов червей РАНЕР 240 СК
Череша Листозавивачки РАНЕР 240 СК
Педомерки РАНЕР 240 СК
Ябълка Листозавивачки РАНЕР 240 СК
Педомерки РАНЕР 240 СК
Сива пъпкозавивачка РАНЕР 240 СК
Червена пъпкозавивачка РАНЕР 240 СК
Ябълков плодов червей РАНЕР 240 СК