Метам натрий

Препарати съдържащи само Метам натрий

Препарати съдържащи Метам натрий и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метам натрий и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Едногодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ РАЙСАН
Краставици Едногодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ РАЙСАН
Маруля Едногодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ РАЙСАН
Патладжан Едногодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ РАЙСАН
Пипер Едногодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ РАЙСАН
Тиквичка Едногодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ РАЙСАН
Ягода Едногодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ РАЙСАН
Почвени патогени ЛАИСОЛ РАЙСАН