Метам натрий

Препарати съдържащи само Метам натрий

Препарати съдържащи Метам натрий и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метам натрий и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Едногодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Краставици Едногодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Маруля Едногодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Патладжан Едногодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Пипер Едногодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Тиквичка Едногодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Ягода Едногодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Многогодишни плевели ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Нематоди ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН
Почвени патогени ЛАИСОЛ ЛАИНКО РАЙСАН