Метафлумизон

Препарати съдържащи само Метафлумизон

Препарати съдържащи Метафлумизон и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Метафлумизон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Картофи Колорадски бръмбар АЛВЕРДЕ 240 СК