Мефентрифлуконазол

Препарати съдържащи само Мефентрифлуконазол

Препарати съдържащи Мефентрифлуконазол и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Мефентрифлуконазол и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Листен пригор РЕВИСТАР
Листна ръжда РЕВИСТАР
Листни петна РЕВИСТАР
Ринхоспориоза РЕВИСТАР
Кайсия Брашнеста мана РЕВИОНА
Кафяво гниене РЕВИОНА
Круша Брашнеста мана РЕВИОНА
Кафяви листни петна РЕВИОНА
Струпясване РЕВИОНА
Лоза Брашнеста мана РЕВИОНА
Черно гниене РЕВИОНА
Праскова Брашнеста мана РЕВИОНА
Кафяво гниене РЕВИОНА
Пшеница Вджуджаваща главня РЕЛЕНИЯ
Жълта Ръжда РЕВИСТАР
Кафява ръжда РЕВИСТАР
Ранен листен пригор РЕВИСТАР
Твърда главня РЕЛЕНИЯ
Рапица Алтернариоза РЕВИВИТ
Склеротиния РЕВИВИТ
Фомоза РЕВИВИТ
Слива Брашнеста мана РЕВИОНА
Кафяво гниене РЕВИОНА
Слънчоглед Алтернариоза РЕВИВИТ
Склеротиния РЕВИВИТ
Фома РЕВИВИТ
Фомопсис РЕВИВИТ
Спелта Вджуджаваща главня РЕЛЕНИЯ
Твърда главня РЕЛЕНИЯ
Тритикале Жълта Ръжда РЕВИСТАР
Кафява ръжда РЕВИСТАР
Ранен листен пригор РЕВИСТАР
Царевица Северен листен пригор РЕВИВИТ
Фузариоза РЕВИВИТ
Череша Брашнеста мана РЕВИОНА
Кафяво гниене РЕВИОНА
Ябълка Брашнеста мана РЕВИОНА
Кафяви листни петна РЕВИОНА
Струпясване РЕВИОНА