Линурон

Препарати съдържащи Линурон и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Линурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грах Едногодишни широколистни плевели НУФЛОН СК
Картофи Едногодишни широколистни плевели КАЛИН ФЛО ЛИНУРЕКС 50 СК НУФЛОН СК
Кориандър Едногодишни широколистни плевели КАЛИН ФЛО ЛИНУРЕКС 45 СК ЛИНУРЕКС 50 СК ЛИНУРОН 45 СК
Лук Едногодишни широколистни плевели АФАЛОН 45 СК
Морков Едногодишни широколистни плевели КАЛИН ФЛО
Слънчоглед Едногодишни широколистни плевели АФАЛОН 45 СК КАЛИН ФЛО ЛИНУРЕКС 45 СК ЛИНУРЕКС 50 СК ЛИНУРОН 45 СК
Соя Едногодишни широколистни плевели АФАЛОН 45 СК ЛИНУРЕКС 50 СК
Фасул Едногодишни широколистни плевели НУФЛОН СК