Каптан

Препарати съдържащи Каптан и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Каптан и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Алтернария КАПТАН 80 ВГ
Картофена мана КАПТАН 80 ВГ
Сиво гниене КАПТАН 80 ВГ
Дюля Гниене на плодовете при съхранение МЕРПАН 80 ВГ
Кафяво гниене КАПТАН 80 ВГ
Струпясване КАПТАН 80 ВГ МЕРПАН 80 ВГ
Кайсия Кафяво гниене КАПТАН 80 ВГ
Късно кафяво гниене МЕРПАН 80 ВГ
Ранно кафяво гниене МЕРПАН 80 ВГ
Сачмянка КАПТАН 80 ВГ МЕРПАН 80 ВГ
Круша Антракноза СКАБ 80 ВГ КАПЕТАН
Гниене на плодовете при съхранение МЕРПАН 80 ВГ
Кафяво гниене КАПТАН 80 ВГ
Късно кафяво гниене СКАБ 80 ВГ КАПЕТАН
Нектриален рак СКАБ 80 ВГ КАПЕТАН
Стемфилиум МЕРПАН 80 ВГ
Струпясване КАПТАН 80 ВГ СКАБ 80 ВГ КАПЕТАН МЕРПАН 80 ВГ СКАБ 480 СК
Лоза Екскориоза КАПТАН 50 ВП
Праскова Гъбна сачмянка МЕРПАН 80 ВГ
Кафяво гниене КАПТАН 80 ВГ
Къдравост КАПТАН 80 ВГ МЕРПАН 80 ВГ
Късно кафяво гниене МЕРПАН 80 ВГ
Ранно кафяво гниене МЕРПАН 80 ВГ
Сачмянка КАПТАН 80 ВГ
Фомопсис МЕРПАН 80 ВГ
Слива Кафяво гниене КАПТАН 80 ВГ
Късно кафяво гниене МЕРПАН 80 ВГ
Мехурки КАПТАН 80 ВГ
Ранно кафяво гниене МЕРПАН 80 ВГ
Сачмянка КАПТАН 80 ВГ МЕРПАН 80 ВГ
Соя Почвени патогени КАПТАН 50 ВП
Царевица Почвени патогени КАПТАН 50 ВП
Череша Кафяво гниене КАПТАН 80 ВГ
Къдравост КАПТАН 80 ВГ
Късно кафяво гниене МЕРПАН 80 ВГ
Ранно кафяво гниене МЕРПАН 80 ВГ
Сачмянка КАПТАН 80 ВГ МЕРПАН 80 ВГ
Ябълка Антракноза СКАБ 80 ВГ КАПЕТАН
Гниене на плодовете при съхранение МЕРПАН 80 ВГ
Кафяво гниене КАПТАН 80 ВГ
Късно кафяво гниене СКАБ 80 ВГ КАПЕТАН
Струпясване КАПТАН 50 ВП КАПТАН 80 ВГ МЕРПАН 80 ВДГ СКАБ 80 ВГ КАПЕТАН МЕРПАН 80 ВГ СКАБ 480 СК
Ягода Сиво гниене КАПТАН 80 ВГ