Калциев полисулфид

Препарати съдържащи само Калциев полисулфид

Препарати съдържащи Калциев полисулфид и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Калциев полисулфид и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Кайсия Ранно кафяво гниене КУРАЦИО
Круша Струпясване КУРАЦИО
Лоза Антракноза КУРАЦИО
Брашнеста мана КУРАЦИО
Екскориоза КУРАЦИО
Черно гниене КУРАЦИО
Праскова Ранно кафяво гниене КУРАЦИО
Слива Ранно кафяво гниене КУРАЦИО
Череша Ранно кафяво гниене КУРАЦИО
Ябълка Струпясване КУРАЦИО