Калиеви фосфонати

Препарати съдържащи Калиеви фосфонати и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Калиеви фосфонати и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грейпфрут Гниене на плодовете при съхранение БЛАКМУР
Фитофторно гниене САВИАЛ ФОРТЕ ФИТОСАРКАН ФОСИКА КЕРАЛА
Домати Картофена мана САВИАЛ ФОРТЕ ФИТОСАРКАН КЕРАЛА
Мана АКТИКЛАСТЕР
Картофи Мана САВИАЛ ФОРТЕ ФИТОСАРКАН ФОСИКА КЕРАЛА
Круша Запарване на плодовете при съхранение БЛАКМУР ПОСТ-ФИТ САВИАЛ ПОСТ
Лимон Гниене на плодовете при съхранение БЛАКМУР ПОСТ-ФИТ САВИАЛ ПОСТ
Лоза Мана СТАМИНА 50 СЛ СОРИАЛ ЛХ САВИАЛ ФОРТЕ ФИТОСАРКАН ФОСИКА КЕРАЛА
Мандарина Гниене на плодовете при съхранение БЛАКМУР ПОСТ-ФИТ САВИАЛ ПОСТ
Пипер Мана САВИАЛ ФОРТЕ ФИТОСАРКАН ФОСИКА КЕРАЛА
Портокал Гниене на плодовете при съхранение БЛАКМУР ПОСТ-ФИТ САВИАЛ ПОСТ
Фитофторно гниене САВИАЛ ФОРТЕ ФИТОСАРКАН ФОСИКА КЕРАЛА
Ябълка Запарване на плодовете при съхранение БЛАКМУР ПОСТ-ФИТ САВИАЛ ПОСТ