изопиразам

препарати съдържащи само изопиразам

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи изопиразам и други активни вещества