Ипродион

Препарати съдържащи само Ипродион

Препарати съдържащи Ипродион и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Ипродион и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Сиво гниене АРВАК 50 ВГ ДРИЗА ВГ РЕБЮТ ВГ САБУЕСО
Лоза Сиво гниене АРВАК 50 ВГ ДРИЗА ВГ РЕБЮТ ВГ САБУЕСО СИНПРО
Ягода Сиво гниене СИНПРО