Индоксакарб

Препарати съдържащи само Индоксакарб

Препарати съдържащи Индоксакарб и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Индоксакарб и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Артишок Дяволска пеперуда АВАНТ 150 ЕК
Египетска памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Зелева нощенка АВАНТ 150 ЕК
Малка полска нощенка АВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Броколи Бяла зелева пеперуда АВАНТ 150 ЕК
Египетска памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Зелев молец АВАНТ 150 ЕК
Зелева нощенка АВАНТ 150 ЕК
Малка полска нощенка АВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Диня Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Домати Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Зеле Бяла зелева пеперуда АВАНТ 150 ЕК
Египетска памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Зелев молец АВАНТ 150 ЕК
Зелева нощенка АВАНТ 150 ЕК
Малка полска нощенка АВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Карфиол Бяла зелева пеперуда АВАНТ 150 ЕК
Египетска памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Зелев молец АВАНТ 150 ЕК
Зелева нощенка АВАНТ 150 ЕК
Малка полска нощенка АВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Краставици Гамозначна нощенка АВАНТ 150 ЕК
Египетска памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Малка полска нощенка АВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Сребристо точкова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Царевичен стъблопробивач АВАНТ 150 ЕК
Круша Източен плодов червей АВАНТ 150 ЕК
Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка АВАНТ 150 ЕК
Малка лозова листозавивачка АВАНТ 150 ЕК
Царевичен стъблопробивач АВАНТ 150 ЕК
Ябълков плодов червей АВАНТ 150 ЕК
Ягодоплодна листозавивачка АВАНТ 150 ЕК
Лоза Гроздови молци АВАНТ 150 ЕК
Лозова листозавивачка АВАНТ 150 ЕК
Цикади АВАНТ 150 ЕК
Шарен гроздов молец СИНДОКСА
Маруля Гамозначна нощенка АВАНТ 150 ЕК
Египетска памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Зелева нощенка АВАНТ 150 ЕК
Малка полска нощенка АВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Сребристо точкова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Патладжан Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Пипер Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Праскова Източен плодов червей АВАНТ 150 ЕК
Плодова корогризачка АВАНТ 150 ЕК
Прасковен клонков молец АВАНТ 150 ЕК
Пъпеш Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Рапица Рапичен цветояд АВАНТ 150 ЕК СИНДОКСА
Спанак Гамозначна нощенка АВАНТ 150 ЕК
Зелева нощенка АВАНТ 150 ЕК
Малка полска нощенка АВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Тиква Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Тиквичка Гамозначна нощенка АВАНТ 150 ЕК
Египетска памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Малка полска нощенка АВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Сребристо точкова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Царевичен стъблопробивач АВАНТ 150 ЕК
Царевица Западен коренов царевичен червей АВАНТ 150 ЕК
Нощенки АВАНТ 150 ЕК
Памукова нощенка АВАНТ 150 ЕК
Царевичен стъблопробивач АВАНТ 150 ЕК
Череша Листозавивачки АВАНТ 150 ЕК
Плодова корогризачка АВАНТ 150 ЕК
Ябълка Източен плодов червей АВАНТ 150 ЕК
Кафявоивичеста ябълкова листозавивачка АВАНТ 150 ЕК
Малка лозова листозавивачка АВАНТ 150 ЕК
Царевичен стъблопробивач АВАНТ 150 ЕК
Ябълков плодов червей АВАНТ 150 ЕК
Ягодоплодна листозавивачка АВАНТ 150 ЕК