индоксакарб

препарати съдържащи само индоксакарб

препарати съдържащи индоксакарб и други активни вещества

    няма регистрирани такива