Имазалил

Препарати съдържащи само Имазалил

Препарати съдържащи Имазалил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Имазалил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Домати Сиво гниене СКОМРИД АЕРОЗОЛ