имазалил

препарати съдържащи само имазалил

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи имазалил и други активни вещества