хлортолурон

препарати съдържащи само хлортолурон

препарати съдържащи хлортолурон и други активни вещества

    няма регистрирани такива