Хлортолурон

Препарати съдържащи само Хлортолурон

Препарати съдържащи Хлортолурон и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Хлортолурон и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ечемик Едногодишни житни плевели ТОЛУРЕКС 500 СК
Пшеница Едногодишни житни плевели ТОЛУРЕКС 500 СК