халауксифен-метил

Препарати съдържащи само халауксифен-метил

Препарати съдържащи халауксифен-метил и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество халауксифен-метил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Слънчоглед Широколистни плевели ХЕЛИАНТЕКС