халауксифен метил

препарати съдържащи само халауксифен метил

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи халауксифен метил и други активни вещества

    няма регистрирани такива