Халауксифен метил

Препарати съдържащи само Халауксифен метил

    няма регистрирани такива

Препарати съдържащи Халауксифен метил и други активни вещества