Фосмет

Препарати съдържащи само Фосмет

Препарати съдържащи Фосмет и други активни вещества

    няма регистрирани такива

Актуални и стари регистрации на активно вещество Фосмет и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Боровинка Петнистокрила дрозофила ИМИДАН 50 ВГ
Грейпфрут Средиземноморска плодова муха ИМИДАН 50 ВГ
Дюля Източен плодов червей ИМИДАН 50 ВГ
Листни бълхи ИМИДАН 50 ВГ
Листозавивачки ИМИДАН 50 ВГ
Ябълков плодов червей ИМИДАН 50 ВГ
Картофи Колорадски бръмбар ИМИДАН 50 ВГ
Круша Източен плодов червей ИМИДАН 50 ВГ
Листни бълхи ИМИДАН 50 ВГ
Листозавивачки ИМИДАН 50 ВГ
Ябълков плодов червей ИМИДАН 50 ВГ
Лешник Лешников хоботник ИМИДАН 50 ВГ
Лимон Средиземноморска плодова муха ИМИДАН 50 ВГ
Мандарина Средиземноморска плодова муха ИМИДАН 50 ВГ
Орех Орехова муха ИМИДАН 50 ВГ
Ябълков плодов червей ИМИДАН 50 ВГ
Портокал Средиземноморска плодова муха ИМИДАН 50 ВГ
Праскова Източен плодов червей ИМИДАН 50 ВГ
Малка лозова листозавивачка ИМИДАН 50 ВГ
Прасковен клонков молец ИМИДАН 50 ВГ
Сливов плодов червей ИМИДАН 50 ВГ
Средиземноморска плодова муха ИМИДАН 50 ВГ
Рапица Рапичен стъблен скритохоботник ИМИДАН 50 ВГ
Рапичен цветояд ИМИДАН 50 ВГ
Череша Източен плодов червей ИМИДАН 50 ВГ
Малка лозова листозавивачка ИМИДАН 50 ВГ
Петнистокрила дрозофила ИМИДАН 50 ВГ
Прасковен клонков молец ИМИДАН 50 ВГ
Средиземноморска плодова муха ИМИДАН 50 ВГ
Черешова муха ИМИДАН 50 ВГ
Ябълка Източен плодов червей ИМИДАН 50 ВГ
Листни бълхи ИМИДАН 50 ВГ
Листозавивачки ИМИДАН 50 ВГ
Ябълков плодов червей ИМИДАН 50 ВГ