фосмет

препарати съдържащи само фосмет

препарати съдържащи фосмет и други активни вещества

    няма регистрирани такива