Флуроксипир

Препарати съдържащи Флуроксипир и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Флуроксипир и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Грейпфрут Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Дюля Широколистни плевели КИЙНИЛ НИТИДЕ ТИДЕКС
Ечемик Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Широколистни плевели ФЛУРОСТАР 200 КИЙНИЛ НИТИДЕ ТИДЕКС МИНСТРЕЛ 20 ЕК ТОМИГАН 200 ЕЛТИВИС
Круша Широколистни плевели КИЙНИЛ НИТИДЕ ТИДЕКС
Лимон Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Мандарина Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Маслина Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Мушмула Широколистни плевели КИЙНИЛ НИТИДЕ ТИДЕКС
Овес Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Широколистни плевели ФЛУРОСТАР 200 КИЙНИЛ НИТИДЕ ТИДЕКС МИНСТРЕЛ 20 ЕК ТОМИГАН 200
Портокал Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Пшеница Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Широколистни плевели ФЛУРОСТАР 200 КИЙНИЛ НИТИДЕ ТИДЕКС МИНСТРЕЛ 20 ЕК ТОМИГАН 200 ЕЛТИВИС
Ръж Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Широколистни плевели ФЛУРОСТАР 200 КИЙНИЛ НИТИДЕ ТИДЕКС МИНСТРЕЛ 20 ЕК ТОМИГАН 200
Тритикале Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Широколистни плевели КИЙНИЛ НИТИДЕ ТИДЕКС МИНСТРЕЛ 20 ЕК ТОМИГАН 200
Царевица Едногодишни широколистни плевели ХЪРЛЪР 200 ХЪДСЪН 200 ГАЛИСТОП
Широколистни плевели ФЛУРОСТАР 200 КИЙНИЛ НИТИДЕ ТИДЕКС МИНСТРЕЛ 20 ЕК ТОМИГАН 200 ЕЛТИВИС
Ябълка Широколистни плевели КИЙНИЛ НИТИДЕ ТИДЕКС