флуодиксонил

препарати съдържащи само флуодиксонил

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи флуодиксонил и други активни вещества