Флуазинам

Препарати съдържащи само Флуазинам

Препарати съдържащи Флуазинам и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Флуазинам и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Картофи Мана БАНДЖО
Круша Алтернарийно гниене БАНДЖО
Кафяви петна БАНДЖО
Струпясване БАНДЖО
Лоза Сиво гниене БАНДЖО
Ябълка Алтернарийно гниене БАНДЖО
Струпясване БАНДЖО