Флуазинам

Препарати съдържащи само Флуазинам

Препарати съдържащи Флуазинам и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество Флуазинам и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Картофи Мана БАНДЖО ФЛУАЗИНОВА
Круша Алтернарийно гниене БАНДЖО
Кафяви петна БАНДЖО
Струпясване БАНДЖО
Лоза Сиво гниене БАНДЖО ФЛУАЗИНОВА
Ябълка Алтернарийно гниене БАНДЖО
Струпясване БАНДЖО