флуазинам

препарати съдържащи само флуазинам

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи флуазинам и други активни вещества