флорпирауксифен - бензил

Препарати съдържащи само флорпирауксифен - бензил

Препарати съдържащи флорпирауксифен - бензил и други активни вещества

Актуални и стари регистрации на активно вещество флорпирауксифен - бензил и съответните препарати.

Не включва регистрации на препарати с повече от едно активно вещество.

Култура Вреда Препарати
Ориз Кокошо просо ЛОЯНТ 25 ЕК