фенпропиморф

препарати съдържащи само фенпропиморф

    няма регистрирани такива

препарати съдържащи фенпропиморф и други активни вещества